Strona główna Aktualności
     Aktualności
Czytelnicy Trojmiasto.pl przez tydzie? g?osowali na oper?, kt?rej nagranie b?dzie mo?na obejrze? 29 czerwca na Targu W?glowym. Wiemy ju?, ?e wyb?r internaut?w pad? na ognist? Carmen w realizacji s?ynnej The Metropolitan Opera.
William Szekspir nie ?yje od 397 lat, ale Teatr Szekspirowski oraz Fundacja Theatrum Gedanense co roku ?wi?tuj? jego urodziny. We wtorek w Centrum ?w. Jana imprez? urodzinow? barda ze Staffordu u?wietni?a swoim wyst?pem belgijska pianistka i wokalistka Caroll Vanwelden, wykonuj?c jazzowe interpretacje sonet?w dostojnego jubilata.
Doceniamy autor?w dobrych ksi??ek, cz?sto zapominaj?c o roli tych, dzi?ki kt?rym mamy tak? mo?liwo??. W?a?nie z my?l? o t?umaczach Instytut Kultury Miejskiej organizuje trzydniowe spotkania "Odnalezione w t?umaczeniu", kt?re potrwaj? od czwartku do soboty, 25-27 kwietnia.
Gdzie si? ko?czy z pozoru niewinna zabawa, a zaczyna z?o? O tym, ?e w?adza, duma i uprzedzenie oraz ?arliwy fanatyzm prowadzi? mog? innych na ?mier?, przekonuj? "Czarownice z Salem" Teatru Wybrze?e. Na Du?ej Scenie powsta? bardzo mocny w wyrazie i precyzyjnie zbudowany, udany spektakl na temat istoty ludzkiego z?a.
Nieca?e dwa tygodnie temu odby?a si? uroczysto?? wieszania wiechy na dachu Du?ej Sceny Teatru Muzycznego. W czwartek przed po?udniem po wybuchu butli z gazem ten sam dach zaj?? si? ogniem. Na szcz??cie dla Muzycznego praktycznie nie ma zniszcze?.

znaleziono: 9294 artykuły na 1859 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - nastepna »
GotLink.pldomy częstochowa
galeria obrazów
najlepsza strona sieciowy blogs profesjonalne wyniki
praca dyrektor marketingu
nareszcie jest program pity 2011 do pobrania z naszej witryny