Strona główna Aktualności Sprzedam dzia
     Sprzedam dzia
Bardzo ?adnie po?o?ona dzia?ka budowlana z widokiem na morze i jezioro Kopa?. Dzia?ka o powierzchni 7 061 mkw., w kszta?cie prostok?ta o wymiarach 30 x 235 m, bokiem o d?ugo?ci 30 m graniczy z gruntow? drog? dojazdow? – droga prowadz?ca z Zakrzewa G?rnego do Cisowa. Zgodnie z obowi?zuj?cym planem zagospodarowania przestrzennego le?y ona na terenie oznaczonym symbolem MU-1, tereny zabudowy mieszkaniowej, us?ug nieuci??liwych oraz produkcji rolnej. W ewidencji grunt?w dzia?ka oznaczona jako rola klasy R IIIb o pow. 1 875 mkw., R IVa o pow. 3 098 mkw. i R IVb o pow. 2 088 mkw. Pr?d na dzia?ce, woda w odleg?o?ci 100 m od granicy dzia?ki. Na terenie stoj? dwa drewniane kontenery. Dzia?ka po?o?ona na wzniesieniu, ze spadkiem w kierunku po?udniowym. Zakrzewo (201 mieszka?c?w) le?y na terenie gminy Dar?owo, w odleg?o?ci 2 km od jeziora, 4 km od Dar?owa, 6 km od morza, 26 km od S?awna i 43 km od Koszalina.Licencja zawodowa nr 5154
Wi?cej og?osze?: Og?oszenia nieruchomo?ci

Informacje z kanalu : http://www.mieszkaniowy.com/nieruchomosci_rss.xml

GotLink.plSanatoria
kredyt samochodowy
oprogramowanie magazynowe
6
Chwilówki